Omaisneuvonta

Tarvitsetko tukea äitisi tai isäsi asioiden hoidossa ? Olisiko mielekkäämpää ja helpompaa hoitaa asioita yhdessä ammatti-ihmisen kanssa tai antaa asioidenhoito kokonaan ammatti-ihmisen hoidettavaksi?

Ikä-ihmisen elämässä saattaa olla hyvin paljon erilaisia asioita, joita joutuu ottamaan huomioon. Ehkä asiat ovat sellaisia, joihin ei ole aiemmin törmännyt ja ehkä osa on myös vaikeasti ymmärrettäviä. Asioita paperi – ja pykäläviidakossa. Näiden asioiden perehtymiseen sekä hoitamiseen saattaa mennä yllättävän paljon aikaa sekä energiaa. Lopputuloksena saattaa olla väsymys ja turhautuminen, ei se mitä oli toivonut.

HelliEn asiointiapua tarvitaankin silloin, kun ei itse ehdi, jaksa tai osaa hoitaa asioita, jotka kuitenkin pitäisi saada hoidettua ajoissa ja hyvin. Vanhusten asioidenhoito on HelliE:lle arkipäivää. HelliEllä on vankka kokemus hyvästä yhteistyöstä eri viranomaisten kanssa. HelliE tietää, mitkä ovat kaupungin kotihoidon käytänteet ja periaatteet sekä sen miten asiat saadaan hoidettua mahdollisimman hyvin eteen päin. HelliE voi näin toimia yhdyshenkilönä asiakkaan ja kotihoidon välillä sekä ohjata ja neuvoa omaista. HelliE tuntee myös mm. Kelan tuet sekä niiden hakuprosessit ja tietää miten eri hakemukset kannattaa täyttää. HelliE tekee yhteistyötä eri yhdistysten kuten Alzheimer – ja Omaishoitajayhdistysten kanssa.

HelliE hoitaa asioinnin myös kaupassa, apteekissa, verotoimistossa ja pankissa. Jos asiakas haluaa ja kykenee, hän voi olla myös itse mukana asiointimatkoilla. Yhdessätekeminen tukee asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta omien asioiden hoitoon.

HelliE on myös hyvä tuki silloin, kun vanhan ihmisen muutto palvelutaloon on ajankohtaista. Ammatti-ihminen auttaa hoitamaan muuttoon liittyviä hyvin monenlaisia asioita. HelliE hoitaa muutossa tarvittavan yhteistyön esim. palvelutalon henkilökunnan ja Kelan kanssa.

Anna luotettavan ammatti-ihmisen hoitaa asiat joustavasti ja turvallisesti. Näin säästät aikaasi ja voimavarojasi.