Asumisneuvonta

Vanhusten asumisneuvonta on tarpeen silloin, kun asiakkaalla ilmenee ongelmaa asumisen kanssa. HelliE- hoivapalvelut on erikoistunut ikäihmisten asumiseen ja pystyy ammattitaidolla ja luotettavasti selvittämään asukkaan tilannetta.

Asumisneuvonnalla pystytään ennaltaehkäisemään niitä vakavampia seurauksia, joita asumisongelmat saattavat aiheuttaa. Hyvin usein vanhusten asumisongelmat ovat seurausta siitä, että asiakas kärsii muistiongelmista, eikä itse enää kykene hoitamaan mm. asumiseen liittyviä maksuja ja muita asioita. Näin vanhusta saattaa uhkaa mm.häätö, joka on inhimillisesti ja taloudellisesti hyvin raskas prosessi. HelliEn asumisneuvonnalla pystytään auttamaan asukasta ja näin rauhoittamaan asumistilanne.

HelliEn asumisneuvonnasta hyötyvät asukas, muut talon asukkaat, vuokranantaja, talo-, kiinteistö- ja huoltoyhtiöt sekä omaiset.

HelliEn Asumisneuvontaan  kuuluu:

  • asukkaan tilanteen kartoitus
  • tarvittavat viranomaiskontaktit
  • ohjaus ja neuvonta
  • tilanteen jälkiseuranta ja raportointi sopimuksen mukaan
  • kirjallinen selonteko sovituille osapuolille

Hinta alkaen 87 € (alv. 24%)